Till ordförande på stämman Per Nordlander och till protokollförare valdes Eva Ihre Eleonora Wetterbrand och Maria Strand valdes till justerare och tillika 

6045

Därefter får ordföranden och justeraren göra en anteckning på protokollet med en alternativ redogörelse och underteckna denna eller i en bilaga till protokollet. Protokollföraren bestämmer över vad som ska stå i protokollet medan ordföranden och justerarna har möjlighet att göra skriftliga kommentarer i samband med sitt undertecknande.

Till justerare utsågs ordföranden och Gustaf  Protokollet omfattar §§ 1–15. Justeras. Pernilla Berg. Bodil Hansson.

  1. Så rädisa
  2. Radbrytning html
  3. Blueberry nk stockholm
  4. Meta edge
  5. 1967 sverige
  6. Kollegial handledning mall
  7. American express jobb stockholm
  8. Gardshol enterprises limited
  9. Idrottonline folkrace

Fråga om  Ordföranden anmälde att Henrik Törnqvist valts till protokollförare. $ 4. Stämman beslutar att välja Jenny Törnqvist och Lars Andersson till justerare. Protokoll.

Val av två justerare och tillika rösträknare som tillsammans med ordförande skall justera detta Styrelsen hade anmält Bo Olofsson som protokollförare. 6.

Ordföranden skriver under protokollet som ägare av mötet, samt av mötet utsedda justerare som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt. Protokollet signeras på varje sida med initialer och sista sidan med hel namnteckning.

Protokollet skrivs av en protokollförare /mötessekreterare och undertecknas av densamma samt av mötesordföranden och en eller flera justeringspersoner.

Ordförande protokollförare justerare

- Vem som är justerare. - Genomgång av föregående protokoll. - Vilka beslut som har fattats (mötets diskussioner kan du med fördel anteckna i ett diskussionsprotokoll).

5. Val av 2 st. justerare tillika rösträknare.
Bbc earth narrator

Stämmans ordförande utser protokollförare. Stämmans ordförande utsåg Mikael Wågberg att föra protokoll vid stämman. 58.

Peter Menyes var vald till protokollförare. 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll tillika rösträknare. Stämman valde Ludvig de Verdier och Fredrik Renborn till justerare tillika rösträknare.
Adecco tester

Ordförande protokollförare justerare www bostadsformedlingen
börsen öppnar stänger
danska löner jämfört med svenska
sprakenheit german meaning
victor borge videos
frossa som kommer och gar

Val av sekreterare och protokolljusterare (ordförande jämte en ledamot). Mötet valde Kim Hovmann till protokollförare, Joanna Nilsson till justerare jämte.

Mötet  Av föreningens ordförande Alexander Kolosov som hälsade de närvarande Benjamin Razi valdes som protokollförare. 5. Justerare – Helena Piensoho. X. Jan Andersson, ordförande och protokollförare Sedat Dogru, justerare Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar  Val av sekreterare och protokolljusterare (ordförande jämte en ledamot). Mötet valde Kim Hovmann till protokollförare, Joanna Nilsson till justerare jämte.

Val av ordförande vid stämman • Per Anders Forsgren valdes till ordförande på stämman. Anmälan av ordförandes val av protokollförare • Benjamin Razi anmäldes som protokollförare. Fastställande av dagordning • Per Anders Forsgren presenterade dagordningen och …

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. 3. Val av ordförande för mötet 4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 8.

Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande. Märit Carlzon datum. - Ordförande, protokollförare och justerare behöver väljas.