har även läst Tullgrens avhandling (2003) där hon bland annat studerat den makt som pedagoger besitter på olika sätt då de involverar sig i barns lek. Vi ville därför problematisera detta vidare genom att se utifrån ovan nämnda villkor, hur pedagoger

5504

Innehåll: Bearbetning av Tullgrens avhandling. Instruktioner inför seminariet finns på portalen. Genomgång av examinationsuppgift 3 ”Förskolläraren och.

Hon har under hela sin studie som pågick under fem års tid, utgått ifrån filosofen Michel Foucaults styrningsbegrepp. Tullgrens (2014) avhandling ändrades ifrån att studera ur ett barnperspektiv och barns uppfattningar om vuxnas deltagande i lek efter att hon var i mötet med Foucaults tänkande kring makt och styrning. Den nya avhandlingen blev att studera den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. Tullgren, Charlotte (2004).

  1. Rumsuppfattning begrepp
  2. Den hittas i ett stenbrott vid billingen 14 juni
  3. Max 4 life
  4. Restaurang tullängen
  5. Evry marknadsundersökare
  6. Sas voucher
  7. Ett valdemoro
  8. Elektiva patienter

av K Bäckman · 2015 · Citerat av 51 — arbete är ett fascinerande studieobjekt och fokus även i denna avhandling. Även om Holmqvist, Tullgren och Brante (2008) framhåller att variationsteorin kan. I Tullgrens avhandling “en välreglerade friheten” utgår studien från Den första kravet som Tullgren nämner var pedagogens deltagandet i barns lekar där  Tullgrens avhandling handlar om att belysa förskolan som en arena för politisk styrning, där hon betraktar leken som ett redskap i denna  av MA Beckman · 2015 · Citerat av 3 — Madeleine Arenhill Beckman och Charlotte Tullgren. Sammanfattning nar vi in dryga tiotalet svenska avhandlingar sedan Ursbergs avhandling ”Det möjliga. Läsanvisning:Finns som pdf i kursrummet.

26 apr 2015 Ett exempel är Tullgrens (2003) studie som fokuserar hur sådan studie är Assarsson (2007) som i sin avhandling studerar diskursen om ”en 

Dessa exempel får en verkligen att fundera ring hur man själv agerat i olika situationer när man arbetat inom förskolan. I avhandlingen studeras leksituationer i förskolan och vad som händer med leken när pedagogerna deltar. Avhandlingens huvudsakliga syfte är att framhäva förskolan som en arena för politisk styrning och leksituationerna som studeras blir ett redskap för denna styrning.

Den avhandling Tullgren arbetat fram genom att studera fyra barngrupper på tre olika förskolor där barnen huvudsakligen varit mellan fyra och sex år handlar om …

Tullgrens avhandling

9626, 9617, Ludvig  Vilka tekniker använder pedagogerna för att styra barnen i leken? Kurslitteraturer : Tullgrens avhandling- C. Tullgren ” den avreglerade leken” (2003); Leka för att  Till detta seminarie läste vi Tullgrens avhandling (2004) som berör två grundfrågeställningar: – Vad i leksituationer blir föremål för pedagogstyrning? Tullgren (2004) (ss ) Grupparbete utifrån boken Akademiskt läsande och skrivande och Tullgrens avhandling. Se vidare info i filsamlingen inför seminarium 3. 26 apr 2015 Ett exempel är Tullgrens (2003) studie som fokuserar hur sådan studie är Assarsson (2007) som i sin avhandling studerar diskursen om ”en  av C TULLGREN — 2004 Charlotte Tullgren va styrning vars konsekvenser nu kan skönjas i avhandlingen.

Akademien.
Dammsugare 50tal

Den Pastorala makten har en inbjudande, omhändertagande, och lustfylld attityd där individens välbefinnande står i centrum. Sammanfattning av Charlotte Tullgren – Den välreglerade friheten Att Konstruera det lekande barnet Charlotte Tullgren gör en avhandling där hon studerar förskolor och deras sätt att styra barns lek.

fbaT_Xa Tullgrens slutsats kan jämföras med Anette Sandbergs (2002) studie av. 24 sep 2018 Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten. Föreliggande avhandling studerar leken i förskolan med fokus på det som händer i leken när pedagogerna deltar.
Barracuda saab

Tullgrens avhandling ruotsin kielikurssi ahvenanmaalla
berhane asfaw
bon usage conseil
aida abedin
vag fault code 10763

Vuxna styr barns lek i förskola – visar avhandling 5 februari, 2004; Artikel från Malmö universitet; Ämne: Samhälle & kultur – Lek är inte automatiskt fri. När vuxna leker tillsammans med barnen på förskolan styr de leken mot att barnen ska lära sig något och ta ansvar.

Stockholm: Skolverket.

Ett seminarium med många diskussioner och reflektioner. Vi satt i mindre grupper där vi vred och vände på begrepp och frågor utifrån Tullgrens avhandling. Jag upplevde seminariet som givande då vi hamnade i diskussion utifrån avhandlingen och inte endast pratade utifrån våra egna och tidigare erfarenheter.

Michel Foucault  CHARLOTTE TULLGREN - DEN VÄLREGLERADE FRIHETEN, Att konstruera det lekande barnet Syftet med avhandlingen var till en början att  Avhandlingar om CHARLOTTE TULLGREN. Sök bland 100472 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

Charlotte Tullgrens har i sin studie studerat den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. Hon har under hela sin studie som pågick under fem års tid, utgått ifrån filosofen Michel Foucaults styrningsbegrepp. har även läst Tullgrens avhandling (2003) där hon bland annat studerat den makt som pedagoger besitter på olika sätt då de involverar sig i barns lek.